„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim”

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim” - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie szkół.

Projekt ten realizowali nauczyciele w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Tegoroczne doskonalenie w obszarze Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się obejmowało tematy:

-        Jak rozpoznać potencjał ucznia?

-        Metody pracy z uczniami zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych.

-        Jak przygotować uczniów do planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.

-        Jak kształtować odpowiedzialność ucznia za swój proces uczenia się?