OTK Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

OTK Ogólnopolski Tydzień Kariery – to coroczne działania inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego- wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Nasza szkoła realizuje program we współpracy z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Krzyżu Wielkopolskim.

W tegorocznym OTK przeprowadzanym pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” uczestniczyli uczniowie III klas gimnazjum.