321 – START

321 – START Warsztaty i Festiwal Twórczości Medialnej dla Młodzieży

 

Program Fundacji „Filmowiec” z Poznania dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program „321 – START” był przewidziany do realizowany od września do 31 grudnia 2013 roku.

Odbył się wtedy cykl wykładów i praktyk z podstaw fotografii, sztuki filmowania, a także konkursy: fotograficzny, filmowy i na projekt plakatu.

Program ten cieszył się zainteresowaniem młodzieży i jest nadal kontynuowany.

Tematyka zajęć obejmuje min.: początki kina, telewizyjne formy dziennikarskie, scena filmowa, historia plakatu polskiego w pigułce.

 

Opracowała: Aneta Wiśniewska