Energia kompetencji

Projekt „Energia Kompetencji”, w którym uczestniczą krzyscy gimnazjaliści jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytetem programu jest wysoka jakość systemu oświaty, działaniem - poprawa jakości kształcenia, pod działaniem - modernizacja treści i metod kształcenia.

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Skierowany do 450 uczniów i 42 nauczycieli. W ramach projektu opracowane i wdrożone zostały innowacyjne programy nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia) i zajęć technicznych.

W naszej szkole program realizują uczniowie dwóch klas drugich.  Jego realizację nadzoruje Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostki podlegającej Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie „Energia kompetencji” ukierunkowane jest na wypracowanie innowacyjnych i nowoczesnych programów nauczania przedmiotów przyrodniczych i zajęć technicznych przy wykorzystaniu ICT (Teleinformatyka, ICT (od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT) oraz platform multimedialnych.

Violeta Kubiś