Festiwal Projektów Edukacyjnych 2014

Tegoroczny Festiwal Projektów Edukacyjnych odbył się we wtorek 24 czerwca 2014 r. w hali gimnazjum.

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie klasy II b i troje uczniów klasy II a realizowało projekt „Na Własne Konto”. W ramach projektu uczniowie podczas ferii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez p.  Anetę Wiśniewską nauczyciela matematyki w naszym gimnazjum i p.  Katarzynę Wasiak studentką Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie. Uczniowie poprzez zabawę nauczyli się między innymi efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzyli plany oszczędzania, budżety domowe i biznesplany.

W środę 5 lutego, w ramach programu, odbyła się wycieczka do Banku Pekao S.A. w Czarnkowie i na Farmę pod Świerkami w Hucie Szklanej. Młodzież zapoznała się z bankowością mobilną, nauczyła się obsługiwać przeliczarkę do pieniędzy, poznała różnice między kredytem, a pożyczką. Na Farmie pod Świerkami uczniowie poznali historię powstania firmy oraz produkcji ekoserów, o której opowiedziała właścicielka - p.  Beata Futyma. Dzięki gościnności gospodarzy wycieczka zakończyła się ogniskiem.

Końcowym efektem projektu było przygotowanie młodzieżowej gazetki ekonomicznej, zawierającej sześć obowiązkowych artykułów oraz opracowanie biznesplanu jej wydania. Realizując ten etap uczniowie przygotowali gazetkę „Ekonomia znad Drawy”, którą to zaprezentowali podczas Festiwalu.

Uczniowie klas II c i II d realizowali projekt „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” pod kierunkiem pań: Ewy Kowal i Aleksandry Kuźniarek, a uczniowie klasy II a zajmowali się projektami: Jak zareklamować naszą szkołę? Promujemy atrakcje turystyczne gminy. Uzbrojenie III Rzeszy.

Prezentacjom uczniowskim przyglądali się: p. Elżbieta Thomas - przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Joanna Rybak - przewodnicząca Rady Rodziców, p. Marta Szymczyk - przedstawiciel Banku PKO SA w Czarnkowie, p. wicedyrektor - Izabela Cavello-Cyganik, wychowawcy klas drugich oraz opiekunowie projektów.