Festiwal projektów 2012

 

Dnia 22.06.2012 r. odbył się Festiwal Projektów.

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 uczniowie klas II realizowali projekt „Jak uatrakcyjniłbyś zajęcia lekcyjne w gimnazjum?”

Cele główne projektu:

· włączenie uczniów w proces planowania pracy na zajęciach oraz proces uczenia,

· poznanie oczekiwań uczniów co do metod, jakim prowadzone mogą być zajęcia lekcyjne,

· uczenie współodpowiedzialności za proces dydaktyczny.

Podczas festiwalu każda grupa przedstawiła swoje pomysły na lekcje. Wystąpieniom uczniów przyglądali się rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele – opiekunowie i konsultanci.

 

Koordynator projektu p. A. Wiśniewska