Organy

Organami zespołu szkół ogólnokształcących są:

 

  1. Dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących.
  2. Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  3. Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, w jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
  4. Samorząd Uczniowski.