JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Organ prowadzący

Organem prowadzącym zespół szkół ogólnokształcących jest Gmina Krzyż Wlkp.