Organ prowadzący

Organem prowadzącym zespół szkół ogólnokształcących jest Gmina Krzyż Wlkp.