BIP

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

(Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące)

ul. Sienkiewicza 1
64-761 Krzyż Wielkopolski

telefon: +48672564087

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Do pobrania tutaj: STATUT.PDF

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

§ 1. Zespół szkół ogólnokształcących realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na tej podstawie, a w szczególności:

 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia zespołu szkół ogólnokształcących poprzez:

atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

   • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych,

   • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,

   • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu szkół ogólnokształcących i wieku ucznia poprzez:

   • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, w tym zabezpieczenia przy korzystaniu z Internetu na terenie szkoły, przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

   • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

   • realizowanie programu wychowawczego zespołu szkół ogólnokształcących.

    .

 2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

   • zorganizowanie zajęć świetlicowych,

   • umożliwienie spożywania posiłków,

   • system stypendiów,

   • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.