Michał Bogdziewicz

Michał Bogdziewicz ( urodzony w 1989 r.)

Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Biologia: Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody. Po otrzymaniu tytułu magistra biologii rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Autor tekstów naukowych na portalu badania.net: „Strach ma kocie oczy”, „Wiatr wywiewa jaskółki” , „Pajęczyna zamiast chemii” , „Co łączy ocieplenie klimatu, komary, pisklęta i nasze zdrowie?” . Otrzymał wiele nagród oraz wyróżnień m.in. Stypendium naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz  Stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Biologii UAM.