VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”

11 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu odbył się etap pisemny VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska", organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów ze szkół z terenu całego regionu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z wielu różnych zakątków Wielkopolski, po raz pierwszy i z naszej szkoły. Tegoroczny poziom prac konkursowych okazał się wysoki. Aby zakwalifikować się do drugiego etapu należało zdobyć minimum 74 punkty. Wśród 20 najlepszych znalazło się dwoje uczniów naszego gimnazjum: Mateusz Zawileński - 85 punktów i Aleksandra Oto – 76 punktów.

Drugi etap konkursu odbył się w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2016r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

Drugi etap konkursu miał charakter ustny. Zadaniem uczestników była prezentacja uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, której tematem przewodnim jest życiorys ciekawej osoby. Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp. 

Podczas pobytu w Lądzie uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach muzycznych i wikliniarskich oraz zwiedzania okolicznych zabytków, np. Klasztor w Lądzie, Pałac w Śmiełowie mieszczący Muzeum im. Adama Mickiewicza. Uczniowie i opiekunowie poznali również piękno krajobrazu Wielkopolski, wędrując cały dzień po Żerkowsko-Czeszewskiem Parku Krajobrazowym. Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opiekun uczniów - Ewa Graś

 Wyjazd na finał konkursu “Moja Wielkopolska” był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Pomimo tego, że nie osiągnąłem w nim sukcesu, to dla mnie ważnym doświadczeniem była prezentacja swojej pracy, a także możliwość przedstawienia innym uczestnikom mojego regionu. Autoprezentacja to ważna umiejętność w życiu i dzięki takim konkursom można ją rozwijać. Po całodniowej prezentacji prac, wzięliśmy udział w warsztatach muzycznych, grając muzykę andyjską i współczesną - były to świetne zajęcia integracyjne. Drugiego dnia byliśmy w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, gdzie mogliśmy podziwiać krajobraz polodowcowy pól uprawnych, tak różny od krajobrazu naszego regionu - lasów. Ostatniego dnia zwiedziliśmy XIV - wieczny klasztor z przepięknym barokowym kościołem w Lądzie i mogliśmy spróbować swoich sił w warsztatach wikliniarskich.

Mateusz Zawileński

Uważam, że wyjazd do Lądu był niesamowitym przeżyciem. Mieliśmy tam możliwość m.in. poznania z bliska specyfiki parków krajobrazowych, zapoznania się z życiorysem Adama Mickiewicza podczas pobytu w jego muzeum. Świetną atrakcją było także wypełnianie questów w Żerkowie. Dzięki nim dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o historii, a także zabytkach miasta. Oprócz atrakcji turystycznych głównym celem konkursu było omówienie prezentacji przez nas przygotowanych. Mam nadzieję, że w następnym roku będę miała ponowną możliwość wzięcia udziału w tym konkursie.

Aleksandra Oto