KONKURS ORTOGRAFICZNY ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS 5-8

 

Cele konkursu:

 Propagowanie poprawnej pisowni i dbałość o piękno ojczystego języka.

 Kształcenie znajomości zasad ortograficznych języka polskiego oraz nawyku stosowania ich w praktyce.

 Doskonalenie umiejętności ortograficznej samokontroli.

 Kształcenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej.

 Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

 Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej wśród uczniów szkoły.

Przebieg konkursu:

1.      Uczniowie  rozwiązują  test online  przygotowany przez nauczycieli. Link do testu znajduje się pod regulaminem konkursu. Link będzie aktywny od 19.05 do 20.05. Jeżeli masz zamiar wziąć udział w konkursie nie przegap tej daty.

2.      Sprawdzian dotyczy znajomości  zasad ortograficznych  i poprawnej pisowni w tym zakresie.

3.      Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego.

Nagrody:

Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą największa ilość punktów . Nagrodą  w konkursie jest cząstkowa ocena celująca z języka polskiego i  uzyskanie tytułu „ Mistrza Ortografii”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły .

 Życzymy powodzenia! 

Nauczyciele języka polskiego 

Link do testu konkursowego

 https://www.testportal.pl/test.html?t=rnnEz6q99zDE