Kolejny rekord z grania WOŚP !

12 stycznia 2020 r. 100 wolontariuszy kwestowało na terenie sąsiadujących ze sobą gmin Krzyż Wlkp. i Drawsko, solidaryzując się po raz kolejny w ramach

28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem dla „zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”.  Już dziewiętnasty raz Sztab WOŚP powstał w Krzyżu i po raz kolejny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. Zebrano łącznie 71 134,51 zł i  53  euro.

Wolontariusze w obu gminach zebrali łącznie 30 446, 91 zł. (średnio na jednego wolontariusza przypada 304,47 zł.) Najbardziej przedsiębiorczą wolontariuszką okazała się po raz kolejny absolwentka ZSO w Krzyżu Wlkp. Agnieszka Kubiś, która zebrała 2123, 64  zł. Na sukces naszego Sztabu złożyła się praca wielu ludzi o gorących sercach.

Podziękowania:

· pani Katarzynie Waśko oraz pracownikom MGOK – u w Krzyżu Wlkp. za koordynowanie imprez podczas koncertu WOŚP;

· pani Katarzynie Mazur – Kina  za niezwykle żywiołowe i skuteczne prowadzenie licytacji WOŚP;

· paniom: Halinie Wydryszek - Janas,   Sylwii Lali , Małgorzacie Heft oraz panu Januszowi Dubielowi za koordynowanie pracy Sztabu;

· panu Sylwii Lali za dokumentowanie wielkości datków wolontariuszy zebranych podczas 28 Finału WOŚP;

· panu Arturowi Koczerbie za prowadzenie licytacji Allegro w imieniu Sztabu oraz za wszelką pomoc udzieloną Sztabowi podczas 28 Finału WOŚP;

· pani Monice Rutkowskiej  za sprawne kierowanie pracą w  kawiarence „Pod serduszkiem” oraz pomagającym  uczniom w kawiarence i przy sprzedaży pierogów z ZSO i ZS w Krzyżu Wlkp.;

· 3 DH im. S. Czarnieckiego w Krzyżu Wlkp. za zadbanie o efektowny przebieg „światełka do nieba”;

· paniom: Grażynie Feszczyn, Katarzynie Bak, Elżbiecie Dymek , Anicie Świnodze , Brygidzie Szlendak, Angelice Pietrzyńskiej, Stanisławie Żółkiewicz, Katarzynie Nerka, Roksanie Wiącek,  Karolinie Łapiuk, Stanisławie Matkowskiej, Danucie Wysopal oraz społeczności wsi Żelichowo, Kuźnica Żelichowska, Brzegi, Huta Szklana, Lubcz Mały , Wizany oraz „Rezydencji na jeziorem” w Pestkownicy za aktywne włączenie się w organizację 28 Finału WOŚP;

· uczennicom z LO w Krzyżu Wlkp. oraz nauczycielom za pracę przy stoisku z pracami ręcznymi wykonanymi podczas terapii zajęciowej przez skazanych z Zakładu Karnego we Wronkach ;

· panu Grzegorzowi Korusowi oraz członkom LZS Relax  Krzyż Wielkopolski za zorganizowanie turnieju Halowej Piłki Nożnej  na rzecz 28 Finału WOŚP;

· paniom: Beacie Bałamut i Marcie Pietrzyńskiej oraz całej społeczności krzyskich przedszkoli  za zorganizowanie kiermaszów  świątecznych na rzecz 28 Finału WOŚP;

· nauczycielom i pracownikom obsługi z krzyskich szkół ,uczniom i absolwentom ZSO,  odpowiedzialnym za liczenie pieniędzy;

· artystom reprezentującym swoje szkoły i przedszkola podczas koncertu WOŚP;

· zespołowi „Na Żywca”;

· Katarzynie Synowiec;

· grupie tanecznej Breakdance z Drezdenka;

· zespołom  wokalnym i tanecznym z MGOK – u;

· Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod kierunkiem Pana Mieczysława Sorbala;

· Szkole Tańca „Astra Luna” Wałcz;

· krzyskim klubom karate za pokaz sztuki walki podczas koncertu WOŚP;

· Morsom z Drawska i strażakom z OSP Krzyż, za uświetnienie niecodziennym pokazem Światełka do nieba;

· sponsorom:

władzom samorządowym Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski oraz Gminy Drawsko, dyrekcji i pracownikom Thule Sp. z.o.o. (szczególnie Radosławowi Juchniewiczowi), Zakładowi Karnemu we Wronkach, dyrekcji i pracownikom Amica S. A. Wronki, Nadleśnictwu Krzyż Wlkp.,   członkom Stowarzyszenia Motocyklistów PCT Riders,  Arlecie i Andrzejowi Rosalskim (sklep meblowy „Jędruś”), Małgorzacie Ziglewskiej  (kawiarnia Margo), Henrykowi Skrzypcowi (piekarnia i ciastkarnia), Karolinie Bednarowskiej („KOGEL-MOGEL”), Annie Graś („Poezja smaku”) Kamili i Pawłowi Ilnickim („Ilpol”), Magdzie Wojciechowskiej (poradnia ,,TWÓJ DIETETYK”), Tomaszowi Tomali („TOMAFOT”), Teresie Miller (księgarnia „Hebe”), Izabeli i Rafałowi Heftom (kwiaciarnia „Koliberek”), Agnieszce i Zenonowi Rejmaniakom  („Agrobud”), Annie Brzozowskiej (salon fryzjerski ,,STYL”),  Ilonie Łucak (studio fotograficzne), Grażynie Feszczyn  („Smyk” ), Joannie Szybilskiej („ASKALANDIA ART”), Bogumile Górskiej (usługi krawieckie „Guziczek”), Monice Florek, Aleksandrowi Bakinowskiemu, Mai Więckiewicz-Zaćmińskiej („Fit& Strong”), Iwonie Romanowskiej – Krystek („La Izabela Spa”), Wojciechowi Bujko, Małgorzacie Sikorze, Annie Cyganik (restauracja „Pasja”), Beacie i Tatianie Andrukonis („Dekorex”), Annie Paradowskiej (Stylizacja paznokci), Ewie Koźlarek(„AGA S.C.”), Magdalenie i Wojciechowi Malchrzyckim, Marii Kubiś, Krzysztofowi Szpakowskiemu, Marcie Stróżyńskiej, Waldemarowi Grasiowi (Fotograf przyrody),  Leonowi Kasiorowi, ;

· rodzicom dzieci i młodzieży z krzyskich szkół za wypieki, których sprzedaż  zasiliła fundusz akcji;

· pani Danucie Matkowskiej i pracownikom oddziału BS w Krzyżu Wlkp., za sprawne policzenie uzyskanych środków i przesłanie ich bez prowizji na konto WOŚP;

· absolwentce LO Julii Koczerbie za prowadzenie strony 28 Finału WOŚP w Krzyżu Wlkp. na Facebooku oraz fotograficzne dokumentowanie prac Sztabu;

· panu Maciejowi Nowakowi  i absolwentce LO Pauli Heft za fotograficzne dokumentowanie prac Sztabu;

· księdzu Proboszczowi parafii pw. NSPJ Tomaszowi Sanderowi, za wsparcie akcji ciepłymi słowami skierowanymi do wiernych w dniu  28 Finału WOŚP.

Nie sposób wyliczyć imiennie wszystkich osób, które poświęciły swój  czas, talent i pozytywną energię.

Na koniec jak zwykle podziękowania dla społeczeństwa obu gmin za to, że Byliście razem z nami.

Szef Sztabu ID 1307 WOŚP Katarzyna Koczerba