Kampania społeczna „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Dnia 15 stycznia 2020 klasa Vc wzięła udział w warsztatach zwiększających świadomość uczniów na temat różnorodności osób i kultur oraz kształtujących postawy otwartości i wzajemnego szacunku.

Temat zajęć „Podróż w nieznane” na podstawie scenariusza opracowanego przez kampanię społeczną Cartoon Network, której ambasadorem jest Robert Lewandowski zrealizowała pani Magdalena Starzecka. Obserwatorem zajęć była Pani Dyrektor Renata Dahmani.

Dzieci wzięły czynny udział w warsztatach, wykazując się kreatywnością oraz wykonując makiety schronień, integrujących grupę na bezludnej wyspie.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat klubu kumpli, za promowanie koleżeńskich zachowań oraz udział w kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.

CERTYFIKAT

ZDJĘCIA

-----------------------------------------------------------------------