Szkoła bez dzwonków

Czy szkoła bez dzwonków jest możliwa? Oczywiście. Co więcej, niesie ze sobą wiele korzyści. Coraz więcej szkół rezygnuje z tradycyjnych dzwonków wywołujących niepotrzebny hałas.

W naszej szkole od połowy października zespół nauczycieli kształcenia specjalnego wprowadził  pilotażowy program „ Szkoła bez dzwonków”. Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele zostali zapoznani z ideą programu. Na korytarzach szkolnych, w widocznych miejscach pojawiły się dodatkowe zegary, dzięki którym starsi uczniowie mogli kontrolować czas.  Przez pierwsze dwa tygodnie trwania programu, w szkole zamiast dzwonków na lekcje i przerwy pojawiła się przyjemna dla ucha muzyka, która informowała uczniów o zakończeniu lekcji oraz o rozpoczynającej się przerwie. Stopniowo rezygnowano z sygnałów dźwiękowych i po pewnym czasie dzwonki umilkły. Z czasem nauczyciele oraz uczniowie sami pilnowali czasu i wiedzieli, kiedy należy zakończyć i rozpocząć zajęcia.

Niestety pilotażowy program „Szkoła bez dzwonków”  po przeprowadzonej ankiecie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców nie spotkał się z entuzjazmem u większości ankietowanych. Dlatego też po feriach zimowych dźwięk dzwonka w Zespole Szkół Ogólnokształcących powróci na szkolne korytarze.

Zespół nauczycieli kształcenia specjalnego szczególnie nad tym ubolewa, ponieważ program wprowadzony został z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których dźwięk dzwonka jest uciążliwy i powoduje większy stres. Badacze wskazują, że nadmiar decybeli rujnuje zdrowie. Z powodu uciążliwych dźwięków jesteśmy zmęczeni i i odczuwamy wiele różnych dolegliwości somatycznych. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś wrócić do tego tematu i przekonać do niego nieprzekonanych.