227. rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

foto. M.B-A.