Akademia Młodego Europejczyka w Liceum Ogólnokształcącym

26 marca uczniowie klasy 1 i 2 Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach Akademii Młodego Europejczyka 2 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, a realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Badań Współpracy Europejskiej PECSA.

Młodzież z klasy 1 LO poszerzyła swoją wiedzę z zagadnień dotyczących „Ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej”, a licealiści z klasy 2 LO dowiedzieli się „O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw czyli jak powstała Unia Europejska”. W ramach przygotowania się do wykładów każdy z uczestników musiał wypełnić test początkowy online przed rozpoczęciem zajęć i test końcowy po ich zakończeniu. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób interesujący przez dr Aleksandrę Szczerba – Zawadę, a wiedza zdobyta na nich przyda się każdemu jako obywatelowi Rzeczypospolitej i jednocześnie obywatelowi Unii Europejskiej.

B.B.