III Koncert kolęd

„Jest taki dzień. Świąteczny dzień pojednania, radości i dobrych życzeń”.

Tymi słowami tradycyjnie, już po raz trzeci, rozpoczęliśmy „Koncert kolęd”.

Zanim zabrzmiała muzyka i poezja, przybliżyliśmy widzom działania, jakie podejmowane były w ramach projektu ”Bezpieczna +”, gdyż także ten koncert był ich częścią. We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”.

Program ukierunkowany jest przede wszystkim na działania promujące bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach. Adresatami programu są nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, rodzice i osoby niepełnosprawne. Działania, jakie podejmowaliśmy, miały na celu zaangażowanie jak najszerszej grupy społecznej w życie szkolne.

Program umożliwił gimnazjalistom i licealistom współpracę z różnymi instytucjami. Udało nam się zrealizować to między innymi pokaz akcji ratowniczej oraz sprzętu strażackiego z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzyża Wlkp., szkolenie w zakresie postępowania w przypadku pożaru, zasady bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami, szkolenie dla uczniów w zakresie pierwszej pomocy, szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci, konkursy podejmujące problematykę bezpieczeństwa w Internecie, warsztaty dla uczniów na temat akceptacji osób z niepełnosprawnością prowadzone przez psychologa, konkurs pt. „Nie bądź bierny - pomagaj”, warsztaty integracyjne z udziałem uczestników Terapii Zajęciowej z Wielenia czy warsztaty „Boże Narodzenie w sztuce origami” (zadanie projektu „Różne oblicza geometrii” fundacji „m- potęga”).

Uczniowie brali też udział w warsztatach chóralnych pod kierunkiem pana Adama Deneki z Zespołem Chóralnym „Canto Choralis” z Drezdenka i wyjeździe integracyjnym na przedstawienie baletowe „Dziadek do orzechów” w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Współpraca obejmowała także te instytucje, z którymi szkoła współdziała od wielu lat, tj. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Komisariat Policji w Krzyżu Wlkp., Szkolne Koło Caritas, a wszystkie działania podejmowane w obecnym roku szkolnym w ramach programu „Bezpieczna +” zostały tak zaplanowane, aby ich realizacja mogła być kontynuowana w latach następnych.

„Koncert kolęd” połączony z kiermaszem bożonarodzeniowym to jedno z finałowych działań tego programu. Motywem przewodnim uczyniliśmy polskie tradycje i obyczaje, które najpiękniej znajdują swe odbicie w kolędach i wierszach. Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy pierwszej, drugiej i trzeciej liceum oraz zaproszeni specjalnie przedstawiciele chóru „Canto choralis” przepięknie śpiewali popularne i mniej znane kolędy i pastorałki. Na szczególne wyróżnienie zasługują solistki: Karolina Andrusieczko, Wiktoria Pachulska, Paula Heft, Patrycja Nowicka, Zuzanna Bućkowska, pani Karolina Gierszewska, oraz panie Magdalena Nowak i Justyna Kapuścińska (instruktorki chóru).

Słowa wiążące zaczerpnęliśmy z twórczości poetów, m.in. H. Golczowej, J. Pietrzyckiego, L. Staffa, K. I. Gałczyńskiego, R. Brandstaettera, ks. J. Twardowskiego oraz Matki Teresy z Kalkuty. Prowadzili koncert Martyna Łopińska i Jan Bogdziewicz, a recytowali oprócz nich także: Weronika Major, Wanessa Pełechacz, Bartosz Piątek, Agata Twarowska, Julita Węska, Jagienka Paluszkiewicz, Oskar Larowski i Martyna Janczyszyn, przygotowani pod kierunkiem pani Ewy Kowal. Dekoracje opracowały panie Danuta Szymaś i Halina Wydryszek- Janas.

Koncert dostarczył wielu pięknych wzruszeń i był okazją wspomożenia najbardziej potrzebujących uczniów, nad czym czuwała pani Aleksandra Helak- Graś, koordynatorka programu „Bezpieczna +”.