Muzycznie i bezpiecznie

W ubiegłym tygodniu, w  ramach projektu „Bezpieczna +” odbyły się, w naszej szkole, zajęcia muzyczno - ruchowe z udziałem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielenia.

Zajęcia poprowadziła p. Dorota Bołądź - nauczyciel wychowania fizycznego.

W ramach spotkania przeprowadzona została  Zumba, gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy z chustą Klanzy oraz rozegrano mecz w tchoukball (czugbol).

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali skromny poczęstunek. Nad całą organizacją spotkania czuwali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, którym serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.    

Opiekun SK Wolontariatu