Gala konkursu - „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie biografie”

20 czerwca 2017 r. w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie biografie”, zorganizowanego pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zadaniem konkursowym było napisanie przez nauczyciela biografii ucznia, który poprzez realizację swoich pasji, postawę i podejmowane inicjatywy stanowi wzór godny naśladowania.
Wśród grona laureatów znalazła się uczennica naszej szkoły - Aleksandra Maria Oto, opisana przez nauczyciela historii - pana Jarosława Komarę.
Najlepszych 26 prac zostało opublikowanych w książce „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania” pod redakcją prof. Krystyny Chałas z KUL.
Podczas uroczystości nasza uczennica otrzymała pamiątkową statuetkę oraz świeżo wydaną książkę ze swoją biografią.
Obecni podczas spotkania senatorowie podkreślali, że dzięki nadesłanym na konkurs pracom można poznać młodych ludzi, którzy potrafią inspirować swoich rówieśników do podejmowania wartościowych działań, a główna organizatorka prof. dr hab. Krystyna Chałas twierdziła, że biografie uczniów ukazują młodych ludzi, którzy wymagają przede wszystkim od siebie i służą pomocą drugiemu człowiekowi.