Otwarcie gabinetu wychowania komunikacyjnego

W 2009 r. gimnazjum złożyło w WORD projekt „Włączasz się do ruchu – włącz myślenie”, wpisujący się w założenia Krajowego programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2005 oraz w strategię zawartą w Powiatowym Programie BRD. Jedno z założeń projektu polegało na utworzeniu w szkole dobrze wyposażonego gabinetu wychowania komunikacyjnego. Do tej pory takie zajęcia przeprowadzane były po godzinach lekcyjnych, a służyły przygotowaniu uczniów do zdobycia karty motorowerowej. Dyrekcja gimnazjum, mając świadomość związanej z tym odpowiedzialności, stara się udoskonalić ten proces. Bardzo ważnym krokiem jest powstanie otwartej 6 maja pracowni, w której od 1 września gimnazjaliści rozpoczną naukę przedmiotu noszącego nazwę „edukacja dla bezpieczeństwa”. Jego nauczycielami będą: Wioleta Kubiś i Jarosław Komara. Na wyposażenie gabinetu składają się: rzutnik multimedialny, ekran, komplet plansz ze znakami drogowymi, tablica magnetyczna, zestaw plansz dotyczących pierwszej pomocy, 11 antyram z planszami informacyjno-dydaktycznymi, zestaw znaków drogowych stojących do Miasteczka Ruchu Drogowego, oraz kodeksy.
Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele pilskiego WORD: Stanisław Jędryszczak i Edward Bartol. Krzyski samorząd, dzięki któremu gabinet otrzymał sprzęt komputerowy i fantoma, reprezentował burmistrz Zygmunt Jasiewicz. Wśród gości byli też: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Cyganik, przewodnicząca Komisji Oświaty RM – Elżbieta Thomas, sekretarz Powiatowej Rady BRD – Anna Mikołajewska, policjanci. Pracownię poświęcił ks. Robert Stachowicz.

P.S.

{gallery}gwk{/gallery}